Türk Tabipleri Birliği
Denizli Tabip Odası
Çarşamba, 01 Nisan 2015
İşyeri Sağlık Birimi Yıllık Çalışma Raporu PDF Yazdır E-posta
Çarşamba, 09 Mayıs 2007
EK 2-  ...............................  SAĞLIK BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU - 2006                                                                                                                                         
İşyerlerinin unvanı:   
Bölge Müdürlüğü Sicil No:   
İşkolu:   
Adresi:   
Tel ve Fax:   
E posta:   
Çalışan sayısı ............. Erkek:                 Kadın:                 Stajyer:
Yapılan çalışmalar: Toplam
§         Risk analizi  
§         Ortam ölçümleri  
§         İşe giriş muayeneleri  
§         Periyodik kontroller  
§         Biyolojik analizler  
§         Fizyolojik testler  
g) Eğitim çalışmaları Toplam katılımcı sayısı
§         ........................... ...  kişi
§         ........................... ...  kişi
§         ........................... ...  kişi
§         ........................... ...  kişi
§         ...........................  ...  kişi
h) İlk yardım ve acil tedavi  
i) Diğer çalışmalar Toplam
§         Poliklinik  
§         Bağışıklama§          ( DT, Hepatit B , Grip .... )   
§         Enjeksiyon + Pansuman  

                                                        

TARİH: ...../..../.....

Dr. ..................... 

İşyeri Hekimi  

                                                              

 EK- 6  ............................... SAĞLIK BİRİMİ YILLIK   ÇALIŞMA  RAPORU                                                                                                                

                                                                          

Muayene Fizik Muayene Toksikolojik Analiz Biyokimyasal Analiz Fizyolojik Test Meslek Hastalığı İş kazası  
İşe giriş   - - - - -  
Periyodik   - - - - -  
Poliklinik   - - - - -  
Diğer   - - - - -  
TOPLAM   - - - - -  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tarih: ..../...... / 2007

                                                                                                                                             

   Dr. ......................

  İşyeri Hekimi

Son Güncelleme ( Salı, 29 Mayıs 2007 )